Tepelná čerpadla typu vzduch voda mají mnoho provedení. Mohou být umístěny celé uvnitř (vnitřní provedení) nebo celé venku (venkovní provedení) nebo část venku a část uvnitř (splitové neboli dělené provedení). Dnes se ale na tepelná čerpadla typu vzduch voda podívejme z pohledu odtávání.

Tepelná čerpadla vzduch voda berou teplo z okolního vzduchu. Když jsou venkovní teploty kolem 0°C, je ve vzduchu vysoká vzdušná vlhkost a začíná hodně namrzat výparník tepelná čerpadla. Začínají se ucpávat mezery mezi lamelami a v určitém momentu dojde k částečné nebo úplné neprůchodnosti lamelové plochy.

výparník

V tento okamžik je potřeba lamelovou plochu odtát. Odtávání lamelové plochy je možné několika způsoby:

  • Odtávání revezním chodem (nejčastější) – kdy se bere teplo z topné vody a s vysokým topným faktorem se předává na odtávání venkovního bloku. Venkovní blok je v tomto případě hodně tlakově i teplotně namáhán. Při jednom odtávacím cyklu může být přerušena dodávka tepla i na 9 minut.
  • Odtávání topnými tyčemi – topné tyče jsou umístěny ve výparníku a můžete si je představit jako spirálu v rychlovarné konvici.
  • Odtávání přehřátými párami – přehřáté páry jsou vedeny z výtlaku kompresoru přímo do výparníku.
  • Odtávání systémem VHM – systém zdvojených výparníků, kdy oba jsou dimenzovány na 100% výkonu a po určitém čase dojde k přepnutí výparníků a ten, který dříve topil, tak nyní odtává zbytkovým teplem, které se již nedá předat do otopného systému.

Z hlediska ekonomiky provozu je systém VHM nejefektivnější, protože nemá výpadky topného výkonu při odtávání (topí do dobu bez přerušení) a navíc nejsou výparníky tak namáhány tlakově a teplotně jako u jiných systémů odtávání. Tím se zvyšuje i životnost.

Největším nepřítelem venkovních výparníků u tepelných čerpadel vzduch-voda je námraza. Námraza se tvoří vyrážením vzdušné vlhkosti na výparníku, kde teplota chladiva po expanzi je podchlazená třeba na -15°C při venkovní teplota vzduchu 0°C. Jinovatka je na lamelách v pořádku, protože se tím ještě zvýší plocha, kterou se může „nabírat“ teplo z okolí. Když však už dochází k ledovému filmu, ten začíná působit jako izolant a předávání tepla ze vzduchu je menší.

Při odstranění námrazy z výparníku vzniká pod výparníkem voda, která při venkovním umístění výparníků zůstává v jeho okolí a může dosahovat velké výšky a velké plochy. Je na to potřeba myslet při umístění venkovní jednotky na místa, kde tento led bude co nejméně vadit.