Tepelná čerpadla v panelových a bytových domech

V současné době dochází k zateplování obvodových plášťů a výměně oken panelových objektů ve snaze maximálně snížit jejich tepelnou ztrátu a tím i náklady na vytápění, které tvoří zpravidla největší část provozních nákladů v nezateplených objektech. U objektů využívajících CZT dochází často k jevu – kdy teplárna jednorázově v reakci na nižší odběr zvýší cenu tepla. V řadě případů je finančně výhodnější přejít po snížení tepelné ztráty objektu na jiný zdroj tepla na vytápění s levnější energií. Jako jednu z alternativ Vám nabízí společnost TC Mach s.r.o. řešení a tím je využití moderní a nadčasové technologie tepelných čerpadel/ kaskády tepelných čerpadel / pro vytápění a ohřev teplé vody v zateplených i nezateplených bytech a panelových domech.

Tepelná čerpadla a jejich využití v komerčních objektech

Společnosti, družstva či obce provozující komerční objekty, nebo společnosti dodávající teplo se snaží v současné době šetřit na nákladech za dodávky tepla. Tepelná čerpadla se pro hledání úsporných opatření v komerční sféře velmi široce uplatňují. Tepelná čerpadla MACH je možné použít:

  • na vytápění komerčního objektu
  • k přípravě teplé užitkové vody a zároveň chlazení objektu
  • nebo přemisťování tepla, kde je nežádoucí do míst, kde je žádoucí.

Tepelná čerpadla MACH lze najít v prodejnách a hypermarketech, kdy je využito teplo z chladících a mrazících boxů na vytápění objektu. Společnosti tak nemusí na jedné straně teplo „foukat“ do vzduchu a na druhé straně platit za plyn na vytápění.

Dispečink

Tepelná čerpadla MACH jsou napojena na dispečink výrobce, který hlídá jejich chod a naši operátoři pečlivě sledují jejich každodenní provoz. Automatizovaný systém umožňuje majiteli mít své tepelné čerpadlo pod kontrolou přes příjemné internetové rozhraní odkudkoliv na světě.