Projekty a realizace technologie pro úspory energie

Projekty a realizace technologií pro efektivnější provoz

  • Seznámení se s potřebami a možnostmi investora
  • Navržení efektivních zdrojů tepla, chladu, páry, …
  • Zhodnocení efektivity provozu
  • Posouzení provozních a servisních nákladů řešení
  • Projekt finálního technického řešení
  • Realizace
  • Předání
  • Záruční a pozáruční servis
  • Neustálý dohled nad optimalizací a dálková zpráva při provozu řešení

Celé dílo je napojeno na dispečink výrobce, který hlídá jeho provoz a dává majiteli možnost mít své tepelné čerpadlo pod kontrolou přes příjemné internetové rozhraní odkudkoliv na světě. Dispečink rovněž archivuje provozní data.

Pivovar Kamenice