Společnosti TC MACH, s.r.o. nabízí vysoce efektivní řešení, která pomáhají snížit spotřebu energie a vhodně přemisťovat teplo tam, kde je potřeba. Tepelná čerpadla Mach je možné instalovat na vytápění a chlazení i do průmyslových objektů a velkoprostorových objektů.

Během průmyslových procesů vzniká mnoho tepla, zvlášť v prostředí sléváren, strojírenské a plastikářské výroby, ale i v mnoha jiných provozovnách zpracovatelského průmyslu. Teplo v místě vzniku je nepotřebné, dokonce může vadit přesnosti výrobního procesu - některé společnosti teplo pouze vypouštějí, jiné je umí zpětně využívat.

Energetická náročnost výroby stále více ovlivňuje ekonomickou efektivnost podniků. Z důvodu vyšší efektivity bývá zvoleno do takovýchto objektů právě tepelné čerpadlo. Společnost TC MACH, s.r.o. umí optimálně přizpůsobit nadimenzování výkonu prakticky pro každou budovu.

Již delší dobu společnost TC MACH, s.r.o. provádí zajímavé aplikace nejen v oblasti rodinných domů a komerčních objektů, ale i v průmyslu a zemědělství.