V posledních letech se diskuse o obnovitelných zdrojích energie stává stále živější. Mezi ně patří i tepelná čerpadla, zařízení sloužící k přeměně tepelné energie z okolního prostředí na teplo pro vytápění domů a ohřev teplé vody. Otázkou však zůstává, zda jsou tepelná čerpadla stále v módě nebo jsou překonanou technologií. 

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která pouze přesouvají teplo z jednoho místa na jiné.

V současných dobách se stále více klade důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie s cílem snížit závislost na fosilních palivech a omezit negativní dopady na životní prostředí. Fotovoltaická energie, tedy energie získaná přeměnou slunečního záření na elektřinu, a tepelná čerpadla, která využívají teplo z okolí k vytápění a chlazení, jsou dvě technologie, které se v posledních letech rapidně rozvíjí. Spojení těchto dvou technologií, tedy fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem, nabízí značný potenciál a slibuje zajímavou budoucnost v oblasti energetiky. V tomto článku se podíváme na výhody, využití a perspektivy této kombinace v následujících letech.

V dnešní době, kdy se stále více lidí snaží najít energeticky efektivní a ekologicky šetrné způsoby vytápění a chlazení svých domů, tepelná čerpadla se stávají stále populárnější volbou. Tepelná čerpadla nabízejí řadu výhod, které je dělají atraktivním řešením pro mnoho domácností. V tomto článku se podíváme na hlavní důvody, proč si pořídit tepelné čerpadlo.

Základní popis technologie v domě Energetické svobody

Podle toho, jaký typ tepelného čerpadla uvažujete, tak podle toho budete potřebovat prostor.  Potřebný prostor se typ od typu tepelného čerpadla odlišuje. Obecně však můžeme dát tato pravidla.

Tepelné čerpadlo je zařízení, ve kterém jsou i rotující části (rotor kompresoru, oběhová čerpadla, atd.), které vydávají hluk a který je nutný utlumit.