Tepelná čerpadla jsou zařízení, která pouze přesouvají teplo z jednoho místa na jiné.

Existuje několik typů tepelných čerpadel – nejčastější typy jsou vzduch-voda nebo země-voda.

Tepelná čerpadla jsou lepší než jiné způsoby vytápění například z těchto důvodů:

  1. Energetická efektivita: Tepelná čerpadla jsou při správném návrhu velmi energeticky efektivní, protože k vytápění nebo chlazení využívají přenos tepla z okolí, což je mnohem efektivnější než vytváření tepla nebo chladu zcela od nuly. To znamená, že tepelná čerpadla mohou poskytovat stejné tepelné komfortní podmínky při nižší spotřebě energie a nižších nákladech na provoz.
  2. Ekologická udržitelnost: Tepelná čerpadla jsou ekologicky udržitelnější než některé tradiční systémy vytápění, protože využívají přírodní tepelné zdroje, jako je vzduch, voda nebo země.
  3. Flexibilita: Tepelná čerpadla mohou být použita jak pro vytápění, tak i pro chlazení, což je výhodné v různých klimatických podmínkách a pro různé potřeby. Mohou také být kombinována s různými typy tepelných zdrojů, jako jsou solární panely nebo kotle na biomasu, což zvyšuje jejich flexibilitu.
  4. Dlouhá životnost a nízká údržba: Tepelná čerpadla obvykle mají dlouhou životnost a vyžadují relativně málo údržby. To znamená, že majitelé nemusí často investovat do oprav a náhradních dílů.
  5. Snížení nákladů na energii: Díky své energetické efektivitě a schopnosti využívat obnovitelné zdroje tepla mohou tepelná čerpadla pomoci snížit náklady na energii až o 30-50 % ve srovnání s tradičními topnými systémy.

Je však třeba poznamenat, že tepelná čerpadla nemusí být vhodná pro každý typ budovy. Je důležité provést správnou analýzu a návrh systému, aby bylo dosaženo optimálního výkonu.