Tepelná čerpadla jsou zařízení určená pro vytápění nebo klimatizaci objektů, přičemž provozní náklady jsou nižší než u klasických způsobů vytápění. Díky automatickému a bezobslužnému systému s komfortním ovládáním, preferuje tento způsob topení stále více domácností či firem. Základním principem funkce tepelných čerpadel je inteligentní využití termodynamických jevů v přírodě (viz. princip tepelného čerpadla). Tepelná čerpadla pomohou ke zužitkování přebytečného tepla z okolí vašeho domu a zabezpečí díky nízkým nákladům na vytápění značné finanční úspory.

Obecně rozlišujeme tři základní typy tepelných čerpadel:

Za největší výhody tepelných čerpadel MACH považujeme:

Výrobky: