Dnešní článek se věnuje vhodnosti použití tepelných čerpadel typu vzduch-voda. Jsou to tepelná čerpadla, která berou teplo ze vzduchu. Kdy je vhodné je použít a na co si zaměřit z hlediska funkce, prostoru, odtávání a hluku.

Jak to vlastně funguje?

Někteří z vás si mohou klást otázku, jak je možné, že tepelné čerpadlo může vyrábět teplo pro dům i při teplotách pod bodem mrazu. Vše vychází z toho, že teplo je i při nízkých teplotách je schopno brát teplo ze vzduchu a přečerpat je díky práci kompresoru (respektive jeho stlačením) na vyšší teplotu třeba 90°C využitelnou pro vytápění domu.

O principu, na jakém tepelná čerpadla fungují, jsme ji již něco řekli v článku.

Porovnání tepelných čerpadel vzduch-voda s jinými typy

S porovnáním s ostatními typy tepelných čerpadel mají tepelná čerpadla typu vzduch-voda výhody v tom, že je lepší poměr cena/výkon, univerzálnější použití a jednodušší instalace, kdy je vše na povrchu a nemusí se nic pokládat do země nebo vrtat studny. Na druhou stranu mají i své nevýhody jako je hlučnost venkovní jednotky výparníku a klesající výkon zařízení s klesající venkovní teplotou.

Jak je to s účinností tepelných čerpadel typu vzduch-voda s klesající venkovní teplotou?

S klesající venkovní teplotou klesá i účinnost tepelných čerpadel typu vzduch-voda. Naopak potřeba tepla s klesající venkovní teplotou naopak roste. Pokud si vyneseme obě křivky do grafu, v určitém okamžiku se obě křivky někde protnou a tomuto bodu říkáme – bod bivalence (bivalentní bod). Je to teplota, od které již musí tepelnému čerpadlu pomáhat elektrické spirály (elektrický kotel).

bivalence

Bivalentní bod by se měl pohybovat u tepelných čerpadel vzduch-voda někde kolem -5°C. Je dobré vědět, že již při 0°C má dům už cca 60% původně vypočtené tepelné ztráty. V případě, že je bivalentní bod zvolený směrem k vyšším teplotám – tedy někde kolem 0°C nebo nad 0°C, pak bude určitě ve velké míře využit elektrický či jiný přídavný (pomocný) zdroj.

Abyste více ušetřili je vhodné mít inteligentní spínání pomocného zdroje, aby v maximální míře mohlo teplo vyrábět tepelné čerpadlo. Také je vhodné nedělat noční útlumy – nesnižovat teplotu na noc. Z dat našeho centrálního dispečinku vidíme, že ten stejný dům a přibližně stejná zima a pokud zákazník přestal dělat noční útlumy, tak paradoxně nakonec více ušetřil.

Co snižuje efektivitu provozu?

Efektivitu provozu tepelných čerpadel vzduch-voda také velmi ovlivňuje odtávání venkovní jednotky. Venkovní jednotka při teplotách vzduchu pod 5°C začíná namrzat a vzniká na ní námraza, které je nutné se čas od času zbavit – jednotku odtát. Velké množství tepelných čerpadel využívá systém odtávání reverzním chodem, kdy dojde k obrácenému chodu a teplo se bere zevnitř domu (z otopného systému) a odtává se jím venkovní blok. Při tomto odtávání jede tepelné čerpadlo s velmi vysokou účinností. Následně se musí takto odebrané teplo znovu do systému a domu vrátit, čímž se snižuje účinnost celé soustavy.

Existují však vysoce účinné systémy, které nemají výpadek topného výkonu při odtávání a více se nich můžete dozvědět ve videu níže.

Co je lepší řízený výkon nebo systém start-stop?

Každý systém má své plusy a mínusy. Cílem je docílení, co nejmenšího počtu startů kompresoru. Řízený výkon – kdy kompresor tepelného čerpadla mění své otáčky – se umí lépe přizpůsobovat venkovní teplotě.  Systém start-stop ke svému lepšímu provozu potřebuje větší obsah vody, takže je potřeba otopný systém doplnit o akumulační nádrž.

Co je největší nevýhoda rozhodující o vhodnosti či nevhodnosti?

Z mého pohledu není největší nevýhodou tepelných čerpadel vzduch-voda jejich účinnost, protože z hlediska průměrných ročních teplota, a zvláště pokud se tepelným čerpadlem připravuje i teplá voda nebo vytápí bazén, je celoroční účinnost vyšší než typu země-voda, ale největší nevýhodou je hluk z venkovní jednotky.

Ačkoliv můžete mít velkou plochu výparníku venkovní jednotky s velkými ventilátory i přesto bude pohyb vzduchu slyšitelný. Je slyšitelný i jednotek, které jsou umístěny uvnitř a vzduch je dováděn k výparníku vzduchotechnickým potrubím.

Jak je to tedy celkově s vhodností?

Pokud tedy nemáte kolem domu prostor a lze najít místo, kde nebude venkovní výparník svým hlukem vadit Vám ani sousedům, pak určitě je tepelné čerpadlo vzduch-voda vhodnou volbou. A pokud navíc vyberete zařízení, které odtává bez výpadku topného výkonu při odtávání, budete mít i vysokou účinnost.