Tepelné čerpadlo země-voda využívá teplo ze země. Jako zdroj pro toto tepelné čerpadlo můžou sloužit vrty, plošný kolektor nebo energetické koše.

Teplo ze země je u tepelných čerpadel typu země-voda odebíráno pomocí několik set metrů dlouhé plastové trubky, ve které proudí nemrznoucí směs. Nemrznoucí směsi jsou speciální kapaliny, které slouží pro přenos tepelné energie mezi vrtem, plošným kolektorem nebo energetickým košem a tepelným čerpadlem. Průchodem zemí se nemrznoucí směs ohřívá o několik málo stupňů a způsob zpracování takto ohřáté směsi je podobný jako u ostatních typů tepelných čerpadel. Putuje do výměníku tepelného čerpadla, kde se ochladí, tj. odebere se jí teplo, a ochlazená směs zamíří zpět do kolektoru k dalšímu zahřátí. Popsaný cyklus se neustále opakuje.

Vrty

Vrty jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo jsou vrtané díry o hloubce desítek metrů. Před samotným vrtáním vrtů je nutné nechat si zpracovat projekt. Tento projekt se následně nechává schvalovat stavebním úřadem. Ze samotného vrtání vzniká velké množství zeminy. Po osazení potrubím se otvor zalije speciální směsí zvanou bentonitová směs, která provede ucpání otvoru a slouží k tomu, že se znovu zacelý jednotlivé horninové vrstvy. Pokud by k tomu nedošlo, mohla by se lidem v okolí ztratit voda ze studní, jako se to již mnohokrát stalo.

Dornak kopie

Plošný kolektor

Obecně platí pravidlo, že na plošný kolektor potřebujete mít kolem domu přibližně 3 až 4 krát větší plochu než je vytápěná plocha domu. Pro plošný kolektor platí obecně několik pravidel ohledně jeho pokládání, jak je ukázáno na obrázcích níže.

kolektor 2

Plastové potrubí může být uloženo různými způsoby

1. spirálové - spirálové uložení je vhodné do lokalit, kde je málo místa na uložení.

2. meandrové - ideálně rozloží čerpání energie, kdy je nejstudenější potrubí ohříváno nejteplejším (ideální v případě skrývky).

3. klasické - rovnoměrně čerpá teplo z plochy.

kolektor or

Energetické koše

Další možností pro domy s malou tepelnou ztrátou do 6 kW jsou energetické koše. Opět se jedná o potrubí smotané do válce a zasypané na pozemku.  Výška koše je cca 2 m, šířka cca 2 m. Celá konstrukce se zakopává do hloubky přibližně 3,5 m tak, aby nad energetickým košem bylo minimálně 1,5 metru zeminy. Koše by od sebe měly být vzdálená minimálně 5 metrů.

kos

Sběrná šachta

Veškeré potrubí z vrtů, plošných kolektorů nebo košů se svede do sběrné šachty, ve které je umístěný rozdělovač a odkud pak vede pouze jedno potrubí do domu k tepelnému čerpadlu.

Tepelná čerpadla MACH typu země-voda

  • Chameleon ZR
  • Chameleon Hybrid
  • Soudek

Pro více informací nás kontaktujte.